เก้าประโยคแทนคำขอบคุณ..[中文]

posted on 09 Jul 2009 19:19 by choi-littleguide in Chinese

เดี๋ยวนี้โรคไขหวัด 2009 มันระบาดทั่วประเทศไทยแล้วล่ะมั้ง

รวมถึงจังหวัดของเราด้วย ลำปาง (ทางรร.เค้าสั่งหยุดเรียน5วัน)

เพราะงั้นยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีอีก 5 วัน แต่....

เสาร์นี้เราต้องไปสอบ GAT-PAT แล้ว!!! (โอว เวลาช่างผ่านไปเร็วจริงๆ)

อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ เป็นห่วงทุกคน และ ... ตัวเอง

---------------------------------------------  (นอกเรื่อง ๕๕+)

 เอนทรี่นี้ก็ภาษาจีนอีกนั่นแหล่ะ เกี่ยวกับประโยคที่เราสามารถใช้ขอบคุณได้

ไม่ใช่มีแค่ 谢谢 (เซี่ย เซี่ย) อย่างเดียวนะ ยังมีประโยคอีกหลายรูปแบบ...

ขอบคุณเว็บพี่จิ๋ว >> jiewfudao.com 

1.  谢谢              xièxiè (เซี่ยะ เซี่ยะ)   ขอบคุณ/ขอบใจ

2.  我很感谢.     wǒhěngǎnxiè.

(หวอ เหิน กั่น เซี่ยะ)  

ฉันขอบคุณมาก/ฉันขอบใจมาก

3.  你真是大好人 nĭ zhēn shì dà hăo rén.

(หนี่ เจิน ชื่อ ต้า ห่าว เหริน/เหยิน)   

คุณเป็นคนดีมากจริงๆ

4. 你最棒了 nĭ zuì bàng le.

(หนี่ จุ้ย ปั้ง เลอ)

คุณสุดยอดเลย/คุณเก่งที่สุด

5.  都要多谢你(我们才能准时完成)。

  dōu yào duō gănxiè nĭ.(โตว เหย้า ตัว กั่น เซี่ย หนี่)  

ล้วนต้องขอบคุณเธออย่างมาก

ประโยคทำนองนี้คือการขอบคุณที่มาช่วยให้เสร็จทันเวลา

เช่น ขอบคุณเพื่อนที่ช่วยทำการบ้านให้

6.  若是没有你,我不可能做到。

  ruòshì méiyŏu nĭ , wŏ bù kěnéng zuò dào.

(รั่ว/ยั่ว ชื่อ เหมย โหยว หนี่, หว่อ ปู๋ เข่อเหนิง จั้ว เต้า)  

หากไม่มีคุณ ฉันก็ไม่สามารถทำได้

7.  我非常感激你的帮助。

  wŏ fēicháng gănjī nĭ de bāng zhù.

(หว่อ เฟย ฉาง กั่นจี หนี่ เตอ ปางจู้)   

ฉันซาบซึ้งอย่างมากในการช่วยเหลือของคุณ

8.  你的帮助备受感激。

nĭ de bāng zhù bèi shòu găn jī.

(หนี่ เตอ ปางจู้ เป้ย โซ่ว กั่น จี) 

การช่วยหลือของคุณได้รับการซาบซึ้งใจ(จากทุกคน/คนทั่วไป)

9.  我要表达我的谢忱

wŏ yào biăo dá nĭ de xiè chén.  

(หว่อ เหย้า เปี่ยว ต๋า หว่อ เตอะ เซี่ย เฉิน)

ฉันต้องการถ่ายทอดให้เห็นถึงความซาบซึ้งใจของฉัน(ที่มีต่อคุณ)

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ไข้หวัดก็ระบาดมาจ.เราด้วย อยู่ขอนแก่นค่ะ บาง รร. ก็สั่งปิดเรียนเหมือนกัน เพราะนักเรียนมีอัตราเสี่ยง อือ! น่ากลัวจัง ยังไม่มียารักษาด้วย

#1 By ไผ่ลู่ลม on 2009-07-09 20:23